Jag är Riksspelman på fiol och musikforskare. Som musiker har jag mitt hjärta i den uppländska folkmusiktraditionen men jag söker mig gärna ut på nya vägar för att hitta mitt eget formspråk. Jag spelar i flera grupper, bland annat i Systerpolskan, tillkommen på initiativ av Abba- Benny Andersson.
Som forskare har jag fördjupat mig i den romerska antikens musik, och mer specifikt kvinnors relation till musik. Jag disputerade på en doktorsavhandling om detta vid Uppsala universitet 2015.
 
Om senaste albumet Allegro violento (2019) med min duo ”Erika & Cecilia”
 https://www.facebook.com/erikaochcecilia/

Sällsynt laddad Spelmansmusik. En fantastisk platta. Sällan hör man svensk spelmansmusik med en sån kombination av laddning, virtuositet, dynamik och sug” (Sydsvenskan 18/12 2019)

Spelmansduon Erika Cecilia hör till den strömning som förnyar genom att söka sig bakåt i tiden, mot barock och renässans. Alltid kraftfullt, med bra attack (…) på nya ”Allegro violento” är det norduppländska idiomet sömlöst sammanflätat med ett arkaiskt uttryck. Som en sommaräng och ett ekande vitkalkat kyrkorum i ett” (DN 15/12 2019)

Efter snart ett par decennier som duo har Erika Lindgren Liljenstolpe på fiol och Cecilia Österholm utvecklats till en av den svenska folkmusikens allra främsta akter(LIRA nr 1, 2020)

LYSSNA:
Erika och Cecilia
finns på Spotify
liksom Systerpolskan: https://open.spotify.com/album/1OrilT7Ir4IlCOhpAChLxC
och Maskin: spotify:track:2qedFowKJvjt8cfX1oeuql