Lindgren Liljenstolpe, E. 2018. ”Music-making that defies hierarchical structures? A woman cithara-player from Ancona”, in proceedings of the conference Hierarchy and equality. Representations of sex/gender in the ancient world, Norwegian institute, Athens 11-13/9 2016 (forthcoming).

Lindgren Liljenstolpe, E. 2018. ”Roms kvinnliga musiker i rampljuset”, in proceedings of the SKOGH-conference, Stockholm 20 aug 2015 (forthcoming).

Lindgren Liljenstolpe, E 2016. ’Gamla attityder hänger med sen Roms dagar….’ In Populär Arkeologi, no 2 2016.

Lindgren Liljenstolpe, E 2016. ’Sempronia, en av Roms kvinnliga musikanter’, in Medusa, nr 1-2016.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2018. ‘Women’s music-making in the Roman family context. An expression of social status’. Proceedings of the Collegium Hyperboreum seminar, Copenhagen 11-13 nov 2015 (forthcoming).

Lindgren Liljenstolpe, E. 2015. Sempronia’s song. Attitudes to women’s music-making in Ancient Rome. Dissertation, Uppsala universitet (191 pages).

Lindgren Liljenstolpe, E. 2013. ‘Mysticus och Chloe spelar upp. En glimt av musiken och skådespelen vid Pompejis teatrar’ (”Musical performance by Mysticus and Chloe: A glimpse of the music and spectacles at the theatres of Pompeii”), in Institutionens historier, festskrift till Gullög Nordquist, Uppsala, (p.15-24).

Lindgren Liljenstolpe, E. 2011. ‘Rätt instrument i rätt sammanhang- den grekiska symposiekulturen och kvinnliga underhållerskor’ (’The right instrument in the right context – the Greek symposium culture and female entertainers’), in Hellenika, nr 136-2011.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2010. ‘Förföriska lyror – musik och genus i antikens Rom’ (’Tempting lyres – Music and gender in Ancient Rome’), in Tidig musik, nr 4-2010.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2010. ‘Platon, musiken och demokratin’ (‘Plato, the music and the democracy’), in Medusa, nr 2-2010.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2010. ‘Den förföriska lyran’ (’The tempting lyre’), in Romhorisont, nr 1-2010.