Just hemkommen från en fantastiskt spännande konferens på Norska institutet i Athen: Hierarchy and equality: Representations of sex/gender in the ancient world. Massor av inspirerande föredrag från många olika discipliner.
Själv presenterade jag en case-study från mitt nya forskningsprojekt med titeln Music-making that defies hierarchical structures? A woman cithara-player from Ancona.

athen