På lördag den 27 november avslutar vi vårt projekt kring Spelstina – Anna-Cajsa Norman från Torsåker – och andra spelstinor vi haft omkring oss med en avslutningskonsert i Sala på Cameleonternas. Projektet, som fick genomföras i mindre skala på grund av pandemiin, har finansierats med med stöd av Musikverket – stor tack! Välkommen alltså på konsert!