Olov, Robert och jag (Maskin’) spelade konsert på årets Oktoberstämma på UKK i Uppsala! 


Foto: Anna Lindgren Dahlin

Robert Larsson och jag ledde allspelet! 🙂

Foto: Maria Sachs