Musik under AntikenJag forskar om musik och genus i antikens Rom inom ramarna för ämnet Antikens kultur och samhällsliv. I min doktorsavhandling, Sempronia’s song. Attitudes to Women’s Music-making in Ancient Rome (Uppsala universitet, 2015), undersökte jag attityder till kvinnors musicerande utifrån romerska författare från ett flertal genrer, med fokus på senrepubliken och den tidiga kejsartiden (ca 120 f.Kr.-130 e.Kr.). Jag har tidigare arbetat på Medelhavsmuseet i Stockholm och har också deltagit i utgrävningar i Pompeji och i kejsarinnan Livias villa i Prima Porta, Rom.

Just nu arbetar jag med ett projekt som har fokus på kvinnor och musik i romerska avbildningar – måleri, relief, skulptur – för att ytterligare fördjupa kunskapen om kvinnors musicerande i antikens Rom. Jag är också med i ett tvärvetenskapligt projekt, Livias’ room, vilket genom att knyta ihop antikforskning, drama, musik, bild och ljus, visualiserar denna romerska kejsarinnas liv ur olika aspekter. 

Jag utforskar också gärna antik musik mer praktiskt, gärna i experimentella sammanhang där den antika musiken får möta min fiolmusik. Så skedde till exempel i konserten From Ur to Uppland i Newcastle 2015: https://www.youtube.com/watch?v=0AgqdpatMU4

Jag är angelägen om att sprida kunskapen om antikens musik till en bredare allmänhet och presenterar gärna min forskning populärt, både i form av föredrag, föreläsningar och seminarier, och i skrift. Jag också har en högskolepedagogisk utbildning och undervisar inom ämnet Antikens kultur och Samhällsliv sedan 2010.

MER INFO:
Länk till min avhandling