Jag är ofta anlitad som lärare, både privat till enskilda elever men också som kursledare runtom i Uppland, Sverige och utomlands. Jag tycker mycket om att undervisa och känner att det ger mig inspiration till mitt eget spel. Jag är mån om att lyssna in och skapa ett samspel med eleven/eleverna i ett givande och tagande. Att försöka lyfta elevens egen särart och unika sätt att gestalta musiken är något jag strävar efter, samtidigt som jag också vill förmedla min egen känsla och tolkning av låtarna och därmed själv ge inspiration. Jag undervisar gehörsbaserat och väver in teknikövningar utifrån elevens förkunskaper och låtarnas egna utmaningar. Jag tar privatelever efter förfrågan.