Mediamedverkan och presentationer (ett urval):

Medelhavsmuseets vänner, föredrag (digitalt): Bland smäktade lyror och riviga pipor- en inblick i Romarinnornas musikaliska värld. 16/2 2022.

Klassikerförbundets årsmöte, föredrag (digitalt): Musik och moral i antikens Rom- en omöjlig ekvation? 5/2 2022.

”En kvart över”, Karin Boyebiblioteket, Uppsala universitet: Ärbara kvinnor och modiga män. Om genusstrukturer i antikens Rom, tillsammans med Lisa Hagelin, 19/3 2019.

Leufstabruk, musikalisk salong, föredrag om kvinnor och musik under antiken, 3/2 2018.

Högbo bruk, föredrag: Musicerande kvinnor i den romerska antiken, 16/8 2017.

SR P2 Vetenskapsradion Forum, intervju om min avhandling, 26/1-16.

SR Radio Schweden, intervju om min avhandling, 14/10-15.

SR P2 Musik och politik, 6/6 2015.

Italiens vänner, Eskilstuna 2014, Föredrag: Musicerande kvinnor i antikens Rom.

P1 Mitt i musikens veckomagasin, diskussion runt mitt avhandlingsämne, 9/11-12.

Studentradion I nörd och lust, presentation av mitt avhandlingsämne, 7/5-12 .

Populärvetenskaplig dag på Museum Gustavianum, Uppsala 12/12-09. Föredrag: Om Antik musik, inspelat och sänt i SVT Kunskapskanalen.

Svensk-Grekiska föreningen, Stockholm, april-08, Föredrag: Musik till guds ära, syndigt eller gott? Om musik i den tidigkristna kyrkan.

Medelhavsmuseet, okt-06, Föredrag: Medelhavets musik under antiken och idag, tillsammans med doktorand Anna Waern-Sperber och musikerna Mats Einarsson och Massimo Frascogna.