Lindgren Liljenstolpe. E. 2023. ’Music-making that defies hierarchical structures? A woman cithara-player from Ancona’, in proceedings of Hierarchy and Equality – Representations of Sex/Gender in the Ancient World, Athens Sept. 2016, Norwegian Institute at Athens Papers and Monographs, conference volume: xx, 2021 (forthcoming).

Lindgren Liljenstolpe. E. 2022. En samling av samlingar på Villa Caffarelli, in Classica, nr 1 2022.

Lindgren Liljenstolpe. E. 2020. Röster ur det fördolda – en essä om Kertin Ekmans bok Tullias värld, in Classica, nr 2 2020.

Lindgren Liljenstolpe. E. 2020. Kitharaspelerskan från Ancona (The kithara player from Ancona), in Classica, nr 1 2020.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2019. ‘Women’s music-making in the Roman family context. An expression of social status’. in Family lives. Aspects of life and death in Ancient families, eds. K.B. Johannsen & J.H. Petersen, Acta Hyperboreum 15, 2019,Museum Tusculanum Press Copenhagen 2019.

Högström Berntson, J. & Lindgren Liljenstolpe E. 2018 ‘On the efficacy of aulos playing in Greek cult. Highlighting the Kokkinovrysi votive groups’, in in A. Bellia and S. D. Bundrick (eds.), Musical Instruments as Votive Gifts in the Ancient World, TELESTES. Studi e Ricerche di Archeologia musicale nel Mediterraneo, IV, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 2018.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2018. ‘Roms kvinnliga musiker i rampljuset’, i Gender, history, futures: report from the XI Nordic Women’s and gender history conference, Stockholm, Sweden, August 19–21 2015.

Lindgren Liljenstolpe, E 2016. ’Gamla attityder hänger med sen Roms dagar….’ In Populär Arkeologi, no 2 2016.

Lindgren Liljenstolpe, E 2016. ’Sempronia, en av Roms kvinnliga musikanter’, in Medusa, nr 1-2016.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2015. Sempronia’s song. Attitudes to women’s music-making in Ancient Rome. Dissertation, Uppsala University.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2013. ’Mysticus och Chloe spelar upp. En glimt av musiken och skådespelen vid Pompejis teatrar’ (”Musical performance by Mysticus and Chloe: A glimpse of the music and spectacles at the theatres of Pompeii”), in Institutionens historier, festskrift till Gullög Nordquist, Uppsala, (p.15-24).

Lindgren Liljenstolpe, E. 2011. ’Rätt instrument i rätt sammanhang- den grekiska symposiekulturen och kvinnliga underhållerskor’ (’The right instrument in the right context – the Greek symposium culture and female entertainers’), in Hellenika, nr 136-2011.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2010. ’Förföriska lyror – musik och genus i antikens Rom’ (’Tempting lyres – Music and gender in Ancient Rome’), in Tidig musik, nr 4-2010.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2010. ’Platon, musiken och demokratin’ (‘Plato, the music and the democracy’), in Medusa, nr 2-2010.

Lindgren Liljenstolpe, E. 2010. ’Den förföriska lyran’ (’The tempting lyre’), in Romhorisont, nr 1-2010.