Regionens kulturstipendium idag!

Jag är oerhört stolt över att idag ha tilldelats Region Uppsalas kulturstipendium för mitt musicerande!! 🙂 http://www.lul.se/Landsting–politik/Nyheter/Kultur-i-lanet/Region-Uppsalas-kulturstipendiater-2019-ar-utsedda/...