Aftonbladet uppmärksammar Edith Södergrans födelsedag idag (4/4), och att det på midsommardagen i år är 100 år sedan hon gick bort, med att berätta om bland annat vårt kommande album
”Någonstans i rymden”:

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/eJ62Xg/edith-sodergran-lyfts-fram-100-ar-efter-doden

Foton: fotot av Edith Södergran finns hos Svenska litteratursällskapet i Finland. Erika & Cecilia, foto: Anna Ledin Wirén